Musculoskeletale Geneeskunde


WAT IS MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

Een Musculoskeletale arts heeft zich gespecialiseerd in veelal nog onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat. Vaak gaat het om klachten die hun oorsprong vinden in een corrigeerbare scheefstand in het bekken en wervelkolom.

Onder standsafwijkingen verstaan we een asymmetrische (scheve) stand in de positie van wervels ten opzichte van elkaar. Een standsafwijking kan veroorzaakt worden door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enz. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en wordt

het zenuwstelsel geprikkeld. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: niet alleen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen, die niet meer goed door de zenuw aangestuurd worden. Scheefstanden van wervels en andere gewrichten zoals schouders, ellebogen, polsen, handen, heupen, knieën en voeten gaan vaak gepaard met een afname van de bewegingsmogelijkheden (bewegingsbeperkingen). Door correctie van deze scheefstanden kunnen deze bewegingsmogelijkheden weer verbeterd worden.


MET WELKE KLACHTEN KAN IK BIJ PRAKTIJK BROEKKAMP MSK TERECHT

Vele mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, bijvoorbeeld schouder-, nek-, of hoofdpijn, duizeligheid, pijn trekkend naar de armen en handen, hartkloppingen of hartoverslagen, ademhalingsproblemen, maag- en darmklachten, menstruatieklachten, klachten in het urinewegsysteem of lage rugklachten, met of zonder uitstraling naar de heupen en de benen.

Ook onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of pijn tussen de ribben kunnen te maken hebben met de wervelkolom. Ondanks vele onderzoeken wordt er vaak niets gevonden en blijven de klachten bestaan. Praktijk Broekkamp OMG heeft zich gespecialiseerd in deze onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat.

Musculoskeletale Geneeskunde kan veelal ook aandoeningen opheffen als: migraine, Whiplash, Syndroom van Tietze, Carpaal Tunnel Syndroom, Syndroom van Meniere, KISS Syndroom, tenniselleboog, Frozen Schoulder, RSI-klachten, ischialgie, HNP (hernia) van nek en lage rug.

Ook patiënten, die na een herniaoperatie klachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Bovengenoemde klachten hebben vaak te maken met zeer kleine corrigeerbare standsafwijkingen in het bekken en de wervelkolom.


WAT DOET EEN MSK-ARTS

Bij de behandeling van een Musculoskeletale geneeskundige kraakt niets. Er wordt geen plotselinge ruk aan uw hoofd, nek of andere gewrichten gegeven. Wat Musculoskeletale geneeskundigen doen is wervels corrigeren en in de stand brengen waarin de wervels en gewrichten anatomisch gezien thuis horen. Het doel van deze correctie is de zenuwen die tussen de wervels naar buiten treden vrij te leggen.

Indien nodig kan de arts om aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan vragen en deze ook beoordelen.

Na het onderzoek stelt de arts een behandelplan op. Hij corrigeert met specifieke technieken de standsafwijkingen van de wervelkolom en het bekken en heft bewegingsstoornissen op. Niet alle wervels en/of gewrichten kunnen in een consult gecorrigeerd worden. Daarom zijn er meestal meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvoor bereikt is. Indien nodig kan de arts om aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan vragen en deze ook beoordelen.


Wilt u meer informatie of een afspraak maken?